PRAWO BUDOWLANE

Świadczymy kompleksową obsługę prawną Klientów branży budowlanej, w tym reprezentacja przed organami administracji oraz Sądem Administracyjnym, sporządzanie i opiniowanie umów związanych z inwestycjami budowlanymi. Od kilku lat prowadzimy obsługę jednego z samorządów zawodowych, którego działalność opiera się na Ustawie o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów oraz Prawie budowlanym. W ramach współpracy przygotowujemy opinie prawne oraz projekty rozstrzygnięć dotyczących indywidualnych spraw prowadzonych przez organy. Obsługa polega również na uczestnictwie w Zjazdach organów samorządu oraz na przeprowadzaniu szkoleń w zakresie Prawa Budowlanego oraz uprawnień budowlanych.

PRAWO FARMACEUTYCZNE

Kancelaria doradza obecnie trzem spółkom z sektora farmaceutycznego, z zakresu ogólnych zagadnień Prawa farmaceutycznego, w tym także reklamy produktów farmaceutycznych i zakładania aptek.Prawo nieruchomości

Doradzamy klientom w zakresie własności, zarządzania i obrotu nieruchomościami w Polsce, sporządzamy strategiczne koncepcje nabywania nieruchomości, angażujemy się w projekty związane z podziałami i scaleniami nieruchomości.

Prawo spółek i transakcji handlowych

Oferujemy pełne doradztwo w zakresie prawa spółek oraz transakcji handlowych łącznie z tworzeniem i określaniem struktury osób prawnych, sprzedaży i kupna spółek, reorganizacji podmiotów gospodarczych, podziałów, łączenia i przekształcania spółek, oraz wykupu udziałów przez zarząd. Kancelaria świadczy także usługi doradcze jak i przeprowadza procedurę likwidacji spółek i oddziałów.

Projekty due diligence

Opracowujemy na zlecenie nabywców analizy prawne (due diligence) nabywanych przedsiębiorstw i udziałów/akcji w spółkach. Przedmiotowe analizy prawne mogą mieć postać tzw. audytu prawnego lub raportu powstałego w oparciu o listę zagadnień, którymi zainteresowany jest klient.

Prawo upadłościowe i układowe

Oferujemy usługi doradcze w zakresie wszelkich aspektów prawnych związanych z upadłością, restrukturyzacją i refinansowaniem podmiotów gospodarczych.

Prawo sądowe i arbitrażowe

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych, zarówno o charakterze cywilnym, gospodarczym, administracyjnym, jak i pracowniczym.

Prawo pracy. Programy motywacyjne

Oferujemy doradztwo w zakresie wszelkich aspektów prawa pracy, w tym: nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, uzyskiwania zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców, redukcji zatrudnienia (w tym zwolnień grupowych) i przejmowania zakładów pracy, zagadnień dotyczących układów zbiorowych i postępowania ze związkami zawodowymi, przenoszenia pracowników na stanowiskach kierowniczych, międzynarodowych umów o pracę oraz świadczeń pracowniczych, kreowania regulaminów przewidzianych przez prawo pracy, kształtowaniem struktur zadaniowego czasu pracy dla pracowników w Polsce, jak i pracowników wysyłanych do pracy na terenie UE.

Administracja, koncesje i zezwolenia

Proponujemy klientom pomoc przy wszelkich procedurach rejestracyjnych i administracyjnych, uzyskiwaniu zezwoleń, koncesji, itp. związanych z różnymi gałęziami gospodarki.

Zamówienia publiczne

Kancelaria świadczy także usługi w zakresie prawa zamówień publicznych, analizy warunków przetargu, sporządzania odwołań, zawierania umów poprzetargowych, itp.

Podatki i ZUS

Kancelaria oferuje doradztwo prawno-podatkowe oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego w odniesieniu do projektów związanych z angażowaniem menedżerów. W przypadku innych zleceń, w tym związanych z koncepcjami nabywania nieruchomości Kancelaria współpracuje w aspekcie prawo-podatkowym z doradcami podatkowymi.

Copyrights © Kancelaria Radcy Prawnego - Jolanta Szewczyk | Nota prawna | Projekt: GRUPA ST-ART