OFERTA USŁUG DORADZTWA PRAWNEGOGłówne dziedziny praktyki Kancelarii

Poniżej, w skróconym zakresie przedstawiamy główne dziedziny, w których specjalizują się prawnicy Kancelarii.

Prawo budowlane

Naszym Klientom oferujemy pomoc w zakresie:
Od kilku lat prowadzimy stałą i kompleksową obsługę kilku organów jednego z samorządów zawodowych, którego działalność opiera się na Ustawie o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz Prawie budowlanym.
W ramach współpracy przygotowujemy opinie prawne oraz projekty rozstrzygnięć dotyczących indywidualnych spraw prowadzonych przez organy. Obsługa polega również na uczestnictwie w Zjazdach organów samorządu oraz na stałych konsultacjach prawnych zarówno osobistych jak i telefonicznych.
Kancelaria uczestniczy w pracach legislacyjnych związanych z Ustawą Prawo budowlane


Projekty due diligence

Opracowujemy na zlecenie nabywców analizy prawne (due diligence) nabywanych przedsiębiorstw i udziałów/akcji w spółkach. Przedmiotowe analizy prawne mogą mieć postać tzw. audytu prawnego lub raportu powstałego w oparciu o listę zagadnień, którymi zainteresowany jest klient. Zakres badania prawnego obejmuje:
Kancelaria wykonywała audyty prawne spółek głównie z sektora chemicznego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego.
Przeprowadzamy także badania due diligence w odniesieniu do nieruchomości, których nabyciem zainteresowany jest klient Kancelarii, z uwzględnieniem możliwości zrealizowania na danej nieruchomości planowanej przez klienta inwestycji.

Szkolenia

Kancelaria od wielu lat prowadzi działalność szkoleniową. Dominującym przedmiotem tej działalności są szkolenia z zakresu prawa budowlanego, KPA oraz własności intelektualnej. Autorem szkoleń jest mecenas Jolanta Szewczyk, radca prawny, specjalista z zakresu prawa budowlanego oraz własności intelektualnej, współtwórca ustaw regulujących prawo budowlane. Radca prawny Jolanta Szewczyk prowadzi szkolenia od 2002 roku, przez ten czas doskonale poznała specyfikę pracy i funkcjonowania samorządów zawodowych oraz problemy interpretacji i stosowania prawa budowlanego, jak również rozporządzeń wykonawczych.
Szkolenia prowadzone przez radcę prawnego Jolantę Szewczyk cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce.

Prawo nieruchomości

Doradzamy klientom w zakresie własności, zarządzania i obrotu nieruchomościami w Polsce, sporządzamy strategiczne koncepcje nabywania nieruchomości, angażujemy się w projekty związane z podziałami i scaleniami nieruchomości.
Nasza praca obejmuje zagadnienia prawne związane z budowlanymi procesami inwestycyjnymi, uruchamianiem i prowadzeniem przez klientów przedsiębiorstw i centrów handlowych, w tym także uczestnictwo w postępowaniach administracyjno-budowlanych (w tym decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę) oraz sporządzanie projektów umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, umów projektowych. Czynności Kancelarii przy realizacji projektu obejmuje swym zakresem udział we wszystkich etapach realizacji inwestycji, od opieki nad właściwym przebiegiem prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, poprzez etap faktycznego realizowania budowy przez wykonawcę, do momentu zakończenia procesu inwestycyjnego wraz z czynnościami odbiorowymi i faktycznym dopuszczeniem obiektu budowlanego do użytkowania, w tym uzyskania decyzji na użytkowanie .
Oferujemy także doradztwo w zakresie postępowań wieczysto-księgowych, wpisów i wkreślania ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipotek, zabezpieczaniem roszczeń wynikających z przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości, zagadnień reprywatyzacyjnych, eksmisji z lokali, postępowań o zniesienie współwłasności.

Prawo sądowe i arbitrażowe

Kancelaria reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych, zarówno o charakterze cywilnym, gospodarczym i administracyjnym.