Prawo budowlane

Naszym Klientom oferujemy pomoc w zakresie:
Od kilku lat prowadzimy stałą i kompleksową obsługę kilku organów jednego z samorządów zawodowych, którego działalność opiera się na Ustawie o samorządach zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz Prawie budowlanym.
W ramach współpracy przygotowujemy opinie prawne oraz projekty rozstrzygnięć dotyczących indywidualnych spraw prowadzonych przez organy. Obsługa polega również na uczestnictwie w Zjazdach organów samorządu oraz na stałych konsultacjach prawnych zarówno osobistych jak i telefonicznych.
Kancelaria uczestniczy w pracach legislacyjnych związanych z Ustawą Prawo budowlane