Prawo nieruchomości

Doradzamy klientom w zakresie własności, zarządzania i obrotu nieruchomościami w Polsce, sporządzamy strategiczne koncepcje nabywania nieruchomości, angażujemy się w projekty związane z podziałami i scaleniami nieruchomości.
Nasza praca obejmuje zagadnienia prawne związane z budowlanymi procesami inwestycyjnymi, uruchamianiem i prowadzeniem przez klientów przedsiębiorstw i centrów handlowych, w tym także uczestnictwo w postępowaniach administracyjno-budowlanych (w tym decyzje o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę) oraz sporządzanie projektów umów o roboty budowlane, umów deweloperskich, umów projektowych. Czynności Kancelarii przy realizacji projektu obejmuje swym zakresem udział we wszystkich etapach realizacji inwestycji, od opieki nad właściwym przebiegiem prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, poprzez etap faktycznego realizowania budowy przez wykonawcę, do momentu zakończenia procesu inwestycyjnego wraz z czynnościami odbiorowymi i faktycznym dopuszczeniem obiektu budowlanego do użytkowania, w tym uzyskania decyzji na użytkowanie .
Oferujemy także doradztwo w zakresie postępowań wieczysto-księgowych, wpisów i wkreślania ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipotek, zabezpieczaniem roszczeń wynikających z przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości, zagadnień reprywatyzacyjnych, eksmisji z lokali, postępowań o zniesienie współwłasności.