Projekty due diligence

Opracowujemy na zlecenie nabywców analizy prawne (due diligence) nabywanych przedsiębiorstw i udziałów/akcji w spółkach. Przedmiotowe analizy prawne mogą mieć postać tzw. audytu prawnego lub raportu powstałego w oparciu o listę zagadnień, którymi zainteresowany jest klient. Zakres badania prawnego obejmuje:
Kancelaria wykonywała audyty prawne spółek głównie z sektora chemicznego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego.
Przeprowadzamy także badania due diligence w odniesieniu do nieruchomości, których nabyciem zainteresowany jest klient Kancelarii, z uwzględnieniem możliwości zrealizowania na danej nieruchomości planowanej przez klienta inwestycji.